Mašine za sečenje pločastih materijala - 022 571 326; 060 36 16 210, zilebeska@gmail.com